Hållbarhet

hallbarhet-webb

Vi på Vinovum är väl medvetna om vårt ansvar kring miljö och hållbarhetsfrågor som aktörer i den globala vinbranschen. Vår verksamhet präglas av en vilja och ambition att vidareutveckla vårt hållbarhetsarbete gällande alla våra producenter och produkter, vilket skall vara en ständigt pågående process. Vi vill ta vårt ansvar att i alla lägen försöka välja ett så klimatsmart och hållbart arbetssätt som möjligt och vi samarbetar nära med våra producenter och uppmuntrar dem i deras lokala projekt för förbättring av miljön samt arbetarnas förutsättningar. Några exempel på just detta kan vara vår strävan att endast jobba med producenter i Sydafrika som är Fairtrade eller/och Wieta certifierade, ett annat exempel är vår fokus på ekologiska viner, där portföljer växt gällande ekologiska viner de senaste åren.

Både internt och externt ligger fokus på att alla led i värdekedjan ska hanteras på ett så miljövänligt sätt som möjligt; från råvaru- och produktförbrukning till transport, logistik, förpackningsmaterial och avfall. Vi arbetar sedan länge på att minska vår negativa klimatpåverkan och väljer så långt det går transport på tåg och båt istället för lastbil.